HIT!! Kurs „Trener Pracy – zatrudnienie wspierane oraz wspomagane”

Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego prowadzone przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie serdecznie zaprasza na kurs

„TRENER PRACY – zatrudnienie wspierane oraz wspomagane”

TRWA  NABÓR na Kurs, który odbędzie się w dniach 15-16-17 czerwca w Krakowie (ul. Bałuckiego 6).

Zgłoszenia do 10 czerwca – liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowych informacji udziela i prowadzi zapisy biuro TOZCh:
tel.: (0-32) 645-19-98,
e-mail: tozch@tozch.edu.pl

Kurs przeznaczony jest m. in. dla pracowników i współpracowników jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR) agencji zatrudnienia, podmiotów ekonomii społecznej w tym stowarzyszeń i fundacji, a także innych osób zainteresowanych wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych.

Cena podstawowa kursu: 499 zł

Program kursu:

1. Wprowadzenie w tematykę rynku pracy i bezrobocia
2. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo charakterystyka
3. Uregulowania prawne dotyczące zatrudniania osób z grup
defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. z niepełnosprawnością)
4. Sposoby aktywizowania „niezaktywizowanych”
5. Zatrudnienie wspomagane- cele, założenia, idea
6. Zatrudnienie wspierane cele, założenia, idea
7. Trener pracy rola, zasady i metody pracy
8. Trener zatrudnienia wspieranego sylwetka i warsztat pracy
9. Kodeks etyczny „pomagaczy”
10. Identyfikowanie obszarów wymagających wsparcia (coachingu,
jobcoachingu, mentoringu, doradztwa, tutoringu)
11. Jak radzić sobie z oporem klienta, czyli nie „trudny klient”, ale „trudna sytuacja”
12. Ogólne zasady planowania i rozwoju kariery. Tworzenie profilu zawodowego.
13. Etapy planowania kariery w procesie planu skoncentrowanego na osobie z
niepełnosprawnością.
14. Metody i narzędzia wspierania w poszukiwaniu pracy.
15. Marketing wspomaganego zatrudnienia w relacjach z pracodawcami.
16. Metody i narzędzia wspierania w miejscu pracy i poza nim.

 

trener pracy