Informacje z rynku pracy

Zawody poszukiwane (deficytowe – więcej ofert pracy niż poszukujących pracy w tym zawodzie), w równowadze na rynku pracy (mniej więcej tyle samo ofert co poszukujących pracy) i nadwyżkowe (mniej ofert niż poszukujących pracy) dla: