Praktyczny poradnik poszukującego pracy

Linki do kreatorów profesjonalnego CV:

——————————————

KILKA WAŻNYCH ZASAD, O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ PISZĄC CV, CZYLI TZW. ŻYCIORYS:

Twój życiorys nie musi zmieścić na jednej stronie A4, jednak nie przekraczaj 3 kartek!

Powinny się w nim znaleźć najważniejsze wątki z Twojego życia edukacyjno-zawodowego, a szczególnie te, które wskazują na doświadczenie zawodowe związane z pracą, o którą się ubiegasz.

Nie warto pisać informacji, które nie mają nic wspólnego ze stanowiskiem, na które aplikujemy. Rekruter w gąszczu informacji może nie zauważyć tych najistotniejszych.

Pracodawca spędza przeciętnie nad CV 6 sekund! To w ciągu 6 sekund decyduje, czy Twoje CV go zaciekawi, czy trafi do kosza!

Staraj się, aby było przejrzyste i konkretne!

Rekruter nie ma czasu na długie szukanie pożądanych informacji!

Jeśli zastosujesz kilka rodzajów czcionek, kolorów, pogrubień to Twoje CV przestanie być czytelne! Wyróżniaj tylko najważniejsze informacje i bądź konsekwentny!

Zamieść profesjonalne zdjęcie, takie jak w dowodzie lub legitymacji.

CV to oficjalny dokument, więc nie mogą w nim się znaleźć sweet focie i zdjęcia z plaży!

Umieść dane kontaktowe i i dentyfikacyjne:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dokładny adres zamieszkania, a nie zameldowania!
 • numer telefonu (najlepiej Twojego telefonu komórkowego) w widocznym miejscu,
 • profesjonalny adres e-mail (np. imię.nazwisko@…),
  a nie twojaświnka@…, gdyż te nie są mile widziane!

Krótkie podsumowanie zawodowe albo kilkuzdaniowy cel zawodowy

Podsumowanie doświadczenia zawodowego i cele zawodowe muszą być silnie związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Postaraj się nie przekraczać 3 linijek tekstu!

Opisz:

 • doświadczenie zawodowe

To najważniejsza część Twojego CV! Przedstawiaj swoje doświadczenie zawodowe w formacie: od miesiąca roku do miesiąca roku.  Podaj nazwę pracodawcy i nazwę stanowiska pracy. Opisz w 3-5 zdaniach zakres Twojej odpowiedzialności na danym stanowisku.

Staże, praktyki, wolontariat, działalność w kołach naukowych/ organizacjach pozarządowych – to też doświadczenia zawodowe, ale tylko pod warunkiem, że jakkolwiek związane są z pracą, o którą się ubiegasz!

 • wykształcenie

Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów edukacji. Podaj nazwę ukończonej uczelni/szkoły, ukończony kierunek studiów, specjalizację, tryb studiów i uzyskany tytuł.

Możesz zamieścić temat Twojej pracy dyplomowej – ale tylko w sytuacji, w której pokrywa on się z pracą, o którą się ubiegasz.

 • znajomość języków obcych

Poziom znajomości języka angielskiego zapisz zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną klasyfikacją poziomu biegłości językowej wprowadzoną przez Radę Europy. Posiada ona 6 poziomów, które oznaczone są wielką litera oraz cyfrą (od A1 do C2) – pozwoli to rekruterowi szybko i właściwie określić, jak dobrze znasz dany język. Jeśli posiadasz certyfikaty, potwierdzające znajomość języków obcych – napisz to w CV.

 • umiejętności, kompetencje oraz dodatkowe kwalifikacje, czyli:
  • jakie programy komputerowe obsługujesz i na jakim poziomie,
  • czy posiadasz prawo jazdy lub jakieś inne uprawnienia,
  • jaką posiadasz wiedzę specjalistyczną, która jest powiązana merytorycznie ze stanowiskiem, o które się ubiegasz,
  • umiejętności, które posiadasz, a które mogą być przydatne
   na stanowisku pracy, o które się starasz (np. umiejętność obsługi kasy fiskalnej),
  • Twoje cechy charakteru, które mogą być atutem na danym stanowisku pracy (np. komunikatywność w przyp. ubiegania się o stanowisko np. przedstawiciela handlowego/handlowca).
 • zainteresowania

Przyszły pracodawca lubi wiedzieć co kandydat robi w czasie wolnym, czy się rozwija, jak funkcjonuje poza godzinami pracy. Precyzuj swoje zainteresowania, np. lepiej niż „książki”, brzmi „biografie znanych osób”.

Nie wpisuj rzeczy, którymi się nie interesujesz – rekruter może okazać się fachowcem w tej dziedzinie, a Ty będziesz „spalony”!

Obowiązkowo zamieść zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Na ostatniej stronie Twojego CV koniecznie umieść zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych z dnia
26 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zmianami)”

 Bez tego pracodawca nie może wykonać żadnego działania związanego z Twoim CV!

CV wysyłaj w formacie .pdf (chyba, że wyraźnie zostaniesz poproszony o inny format pliku). Przesyłając plik z CV w wersji edytowalnej, ryzykujesz tym, że Twoje CV „rozjedzie” się na jego ekranie, w przypadku, gdy pracodawca /rekruter używa innej wersji Worda.

Plik z CV powinien mieć nazwę: „Twoje nazwisko_Twoje imię_CV”.

——————————————

Najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli bądź przygotowany, a nie zaskoczony:

Symulatory rozmów kwalifikacyjnych, czyli potrenuj przed właściwą rozmową:

Ubiór na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli jak Cię widzą tak Cię piszą:

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia-bezpłatna infolinia, kreator CV, oferty pracy, itp.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki:

Katalog zawodów

Kodeks pracy praktycznie