WAŻNE!

Nie zwlekaj z kontaktami z urzędem czy bankiem do ostatniej chwili. Lepiej jest występować z prośbą o odroczenie spłat przed terminem płatności, której się nie zapłaci niż po. W wielu wypadkach to jest inna kwalifikacja.

W kontaktach z urzędami korzystaj z możliwości składania wersji elektronicznych dokumentów lub z możliwości załatwienia sprawy poprzez profil zaufany.

Sprawdź stronę biznes.gov.pl, na której znajdziesz najważniejsze informacje dla przedsiębiorców – załatwisz tam też wiele spraw urzędowych on-line.