Projekty

6 marca 2020

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

„MPOWER – Praca dla młodych w MZ” Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy
5 września 2019

Akademia Kreatywnej Kariery

Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery” realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Instytucja: Ministerstwo
1 kwietnia 2019

Work & Life Balance Hub

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
11 września 2018

Aktywni zawodowo 30+

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Kwota dofinansowania: 828 451,60 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób
11 września 2018

Kuźnia Sukcesu na rynku pracy

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Kwota dofinansowania: 902 367,25 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30
25 maja 2018

Twoja szansa na przedsiębiorczość

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci: dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia