Projekty

9 października 2020

Czas na pracę 30+

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania  2 290 804,87 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w
9 października 2020

Status Aktywny 30+

Projekt „Status Aktywny 30+” Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wartość projektu: 2 074 530,96 zł Kwota dofinansowania:
16 marca 2020

MPOWER – Młodzi gotowi do akcji

„MPOWER – Młodzi gotowi do akcji” Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie
6 marca 2020

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

„MPOWER – Praca dla młodych w MZ” Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy
5 września 2019

Akademia Kreatywnej Kariery

Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery” realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Instytucja: Ministerstwo
1 kwietnia 2019

Work & life Balance Hub

Work & Life Balance Hub Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II.