Projekt „Status Aktywny 30+”

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 2 074 530,96 zł

Kwota dofinansowania: 1 970 655,96 zł

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie Małopolski Zachodniej
w okresie 01.10.2020 -30.09.2022 roku, poprzez realizację dla 144 osób w tym 85 K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące na terenie Małopolski Zachodniej (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • os. niepełnosprawne
 • os. powyżej 50 r.
 • Kobiety
 • os. o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotne
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)

Działania:

 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne,
 • poradnictwo psychologiczne.
 • staże
 • kursy i szkolenia

Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów
  Garncarska 30
  tel.: 32 645-19-98
  e-mail: tozch@tozch.edu.pl
  www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza
  32-500 Chrzanów
  ul. Rynek 12
  tel.: 32 754-15-65
  e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
  www.chrzanowskaizba.pl
 • AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ
  32-500 Chrzanów
  ul. Grunwaldzka 5
  tel.: 32 645-19-68
  e-mail: biuro@armz.pl
  www.armz.pl

Pliki do pobrania: