Oferta

10 listopada 2020

Programy szkoleniowe

Przedstawiamy wykaz programów do wybranych szkoleń realizowanych przez naszą organizację. Lista ta ulega ciągłej aktualizacji i poszerzeniu. Informacje o szkoleniach: Automotywacja – pobudź się do działania
9 października 2020

Czas na pracę 30+

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania  2 290 804,87 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w
9 października 2020

Status Aktywny 30+

Projekt „Status Aktywny 30+” Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wartość projektu: 2 074 530,96 zł Kwota dofinansowania:
1 października 2020

Doradztwo i coaching

Doradztwo Doradztwo jest procesem dzielenia się wiedzą na konkretne tematy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Porady udzielane są w formie gotowych pomysłów/rozwiązań. Nasi współpracownicy mogą świadczyć doradztwo
2 września 2020

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego Liderem jest TOZCh ponownie uzyskał Akredytację MRPiPS

6 marca 2020

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

„MPOWER – Praca dla młodych w MZ” Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy