Erasmus+ „Adaptable Youth”

Polish Version Flaga polska

Poznaj projekt „Adaptable YOUth”! 🌐🚀

Żyjemy w świecie, który nieustannie się zmienia i nasza zdolność do adaptacji staje się kluczowa dla każdego z nas. Projekt „Adaptable YOUth”, współfinansowany przez program Erasmus+, koncentruje się na rozwoju adaptacyjności młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest zwiększenie zrozumienia umiejętności adaptacyjnych, ich znaczenia i wpływu na młodych ludzi. Dzięki „Adaptable YOUth” organizacje partnerskie mają za zadanie stworzenie konkretnych wyników dotyczących szkoleń dla młodzieży oraz przyjaznych materiałów dla pracowników młodzieżowych.

🔍 Dowiedz się więcej o projekcie i pobierz dostępne zasoby na naszej stronie.

Projekt „Adaptable Youth” nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

📣Więcej aktualności Erasmus+


English Version

Discover the „Adaptable YOUth” Project! 🌐🚀

We live in an ever-changing world, and the ability to adapt is becoming critical for everyone. The „Adaptable YOUth” project, co-funded by the Erasmus+ program, focuses on enhancing the adaptability of young people and youth workers.

The project aims to increase the understanding of adaptability skills, their significance, and their impact on young people. With „Adaptable YOUth”, partner organizations aim to create tangible outcomes regarding youth training and user-friendly materials for youth workers.

🔍 Learn more about the project and download the available resources on our website.

The „Adaptable Youth” project No. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 is co-financed by the European Union under the Erasmus+ program.

📣 More news about Erasmus+

Ułatwienia dostępu