Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Blisko

godzin usług doradczych i szkoleniowych

Ponad

firm i podmiotów objętych usługami doradczymi

Ponad

firm wspartych dotacjami

Około

dotacji na utworzenie firmy lub miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Blisko

podmiotów współpracujących przy organizacji staży dla osób bez pracy