Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Blisko

15690
20,000

godzin usług doradczych i szkoleniowych

Ponad

122
370

firm i podmiotów objętych usługami doradczymi

Ponad

19
290

firm wspartych dotacjami

Około

169
600

dotacji na utworzenie firmy lub miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Blisko

159
200

podmiotów współpracujących przy organizacji staży dla osób bez pracy