Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Blisko

4880
20,000

godzin usług doradczych i szkoleniowych

Ponad

283
370

firm i podmiotów objętych usługami doradczymi

Ponad

267
290

firm wspartych dotacjami

Około

219
600

dotacji na utworzenie firmy lub miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Blisko

113
200

podmiotów współpracujących przy organizacji staży dla osób bez pracy