Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Blisko

16183
20,000

godzin usług doradczych i szkoleniowych

Ponad

320
370

firm i podmiotów objętych usługami doradczymi

Ponad

64
290

firm wspartych dotacjami

Około

77
600

dotacji na utworzenie firmy lub miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Blisko

133
200

podmiotów współpracujących przy organizacji staży dla osób bez pracy