STREFA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI

Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, szkolenia, doradztwo, dotacje

O projekcie

Wsparcie finansowe z usługami szkoleniowymi i konsultacyjnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy

identyfikacja potrzeb uczestników

subsydiowane zatrudnienie, staże

wsparcie inicjatyw zwiększających zawodową mobilność geograficzną

dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

indywidualne porady zawodowe i psychologiczne

wsparcie trenerskie

podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji lub kompetencji (szkolenia)

wsparcie adaptacyjne dla pracowników

pośrednictwo pracy i monitorowanie rynku pracy

warsztaty grupowe – program SPADOCHRON

wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,
osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1
osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)
pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 488 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy oraz 25 pracodawców z branż/ sektorów podlegających transformacji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.#FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 19 999 854,17 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 999 475,83 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 999 938,34 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Dokumenty do pobrania

Informacja o wstrzymaniu naboru:

Informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w czerwcu został wyczerpany.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i składania formularzy na tę formę wsparcia w kolejnym miesiącu.

Partnerzy

 

Projekt „Strefa efektywnej transformacji” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (Partner projektu) w partnerstwie.
Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.
Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).
Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie Partnera wiodącego, tj. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Rezultaty

 

Umożliwienie 885 osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, a także ich nieaktywnych zawodowo członków rodzin i osobom chcącym założyć DG bez względu na status na RP możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji / kompetencji / umiejętności, podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej, co złagodzi negatywne skutki transformacji.

Kontakt

Partner Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice
785 051 374
wadowice@marr.pl

Partner Wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
33 847 54 75
strefaefektywnejtransformacji@szih.pl

Partner

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów
575 606 511
set@tozch.edu.pl