Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach

20 maja 2015 r. wchodzi w życie większość zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustawach.  Wydaję się, że najważniejszą zmianą będzie zmniejszenie obowiązkowej liczby członków stowarzyszeń rejestrowych z 15 do 7 osób. W związku z tymi i innymi zmianami zachęcamy do lektur przydatnych artykułów opisujących jakie zmiany szczegółowe będą wprowadzone: