Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.tozch.edu.pl (dalej: Strona).
  2. Strona zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do korzystania ze Strony i wykorzystywania jej funkcjonalności.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Stronę jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, adres: ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów, KRS: 0000006965, NIP: 6281895290, REGON: 271851162, adres poczty elektronicznej: tozch@tozch.edu.pl (dalej: Administrator). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@tozch.edu.pl
 3. Cel zbierania danych osobowych
  1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
   • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy),
   • personalizacji Strony dla Użytkowników,
   • działań analitycznych i statystycznych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Strony.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: Imię, adres e-mail, inne dane podane przez Użytkownika.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres prowadzonej komunikacji z Użytkownikiem.
 6. Udostępnianie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Prawa Użytkowników
  1. Użytkownik Strony ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres iodo@tozch.pl
  3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
 8. Pliki cookies
  1. Strona zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie funkcjonalności Strony i służy celom statystycznym.
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
  2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.