Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w siedzibie:

Siedziba TOZCh znajduje się w Chrzanowie przy ul. Kanałowej 21.

Biuro TOZCh jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych:

 • biuro na parterze (bez progu),
 • szerokie drzwi wejściowe,
 • dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem.

Dodatkowo pracownicy TOZCh posiadają odpowiednie przygotowanie do profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym opiekę Trenera Pracy.

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

 • tłumacza języka migowego,
 • przewodnika osób mających trudności w widzeniu.

Informacje dla odwiedzających stronę internetową:

Strona www Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych wykorzystanych dobrych praktyk.

Dobre praktyki:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury powinni swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub strzałek. Aktywny element powinien być wyraźnie zaznaczony i przemieszczać się po stronie w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np.: użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w osobom niedowidzącym.
 2. Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu.
 3. Nazwy wszystkich linków powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, także poza kontekstem.
 4. Teksty opublikowane w serwisie powinny być przygotowane w czytelny. Teksty powinny być wyrównane tylko do lewej strony.
 5. Udostępnione w serwisie formularze, posiadają etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniające rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik ma wpisać do danego pola. Formularze powinny posiadać etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniając rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik może wpisać do danego pola.
 6. W serwisie zaleca się stosowanie możliwości pominięcia linków, czyli przejścia bezpośrednio do właściwej części na stronie. Jest to szczególnie ważne dla osób niewidomych oraz osób posługujących się wyłącznie klawiaturą.
 7. Wszystkie strony opublikowane w serwisie muszą mieć unikalne tytuły, które informują o treści podstrony na której znajduje się użytkownik.
 8. Kontrast tekstu do tła musi mieć stosunek co najmniej 4,5 do 1 a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1. Dzięki temu, wszystkie informacje umieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.
 9. Redakcja serwisu dba o zrozumiałość zamieszczanych treści oraz formatowane zgodnie z wytycznymi poprawiającymi dostępność.
 10. Zdjęcia i grafiki powinny mieć alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
 11. Po wyłączeniu języka opisującego formę prezentacji strony (CSS), serwis powinien być nadal dostępny i czytelny.

Dodatkowe informacje:

 1. Na stronie został dodany skrypt lektora czytającego treść. Aby go uaktywnić, wystarczy zaznaczyć tekst, a lektora sam zacznie czytać treść zaznaczonego tekstu. Treść linków lektor czyta automatycznie po najechaniu na nie kursorem.
 2. Na stronie został dodany skrypt ułatwiający przeglądanie strony osobom niepełnosprawnym.
 3. Skrypt ten jest całkowicie spolszczony, przez co jest łatwy w użyciu dla osób nie znających języka obcego.
 4. Ikona skryptu znajduje się po prawej stronie okna przeglądarki wycentrowanej w pionie.
 5. Po kliknięciu w ikonę skryptu, lub naciśnięciu kombinacji na klawiaturze CRTL+U dostępne będzie okno z ułatwieniami:

  Okno programu

  Okno programu

 6. W skrypcie możemy:
  1. Włączyć duży kursor (2 stopnie)
  2. Włączyć kontrast (4 stopnie)
  3. Powiększyć tekst (4 stopnie)
  4. Podświetlić linki