Kurs „Trener Pracy – zatrudnienie wspierane oraz wspomagane”

HIT!! Kurs „Trener Pracy – zatrudnienie wspierane oraz wspomagane”

Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego prowadzone przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie serdecznie zaprasza na kurs

„TRENER PRACY – zatrudnienie wspierane oraz wspomagane”

TRWA  NABÓR na Kurs, który odbędzie się w dniach 6-17 lutego 2018 roku w Katowicach.

Zgłoszenia do 05 lutego – liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowych informacji udziela i prowadzi zapisy biuro TOZCh: 

Kurs przeznaczony jest m. in. dla pracowników i współpracowników jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR) agencji zatrudnienia, podmiotów ekonomii społecznej w tym stowarzyszeń i fundacji, a także innych osób zainteresowanych wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne.

Cena podstawowa kursu: 750 zł – przy zgłoszeniach grupowych możliwa negocjacja ceny.

Pliki do pobrania:

Ułatwienia dostępu