Młodzież ze szkół z Chrzanowa i Libiąża odkrywa klucz do adaptacji w świecie pełnym zmian – projekt „Adaptable YOUth”

Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie miało miejsce niezwykle inspirujące spotkanie, łączące nauczycieli i młodzież z Zespołu Szkół w Libiążu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. W godzinach 10:00-12:00 zgromadzeni mieli okazję zgłębiać tematykę projektu „Adaptable YOUth”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Skupienie się na zdolności adaptacji, określonej przez Światowe Forum Ekonomiczne jako jedną z kluczowych umiejętności współczesnego świata, pozwoliło uczestnikom na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowej wiedzy.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia do projektu, jego celów oraz grup docelowych, podkreślając znaczenie elastyczności, oduczania się i ponownego uczenia, jak również umiejętności rozwiązywania problemów. Przedstawiono również narzędzia metodyczne i edukacyjne wypracowane w ramach projektu, w tym program szkolenia umiejętności adaptacji, podręcznik z dobrymi praktykami, a także platformę edukacyjną online składającą się z materiałów dla młodzieży i trenerów.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z czterema modułami szkoleniowymi, które obejmowały tematy takie jak elastyczność wobec siebie i innych, pozostawanie otwartym i ciekawym, oduczanie się i ponowne uczenie, a także zamianę odporności na wytrwałość.

Inspirujące hasła i cytaty od znanych postaci takich jak Maya Angelou czy Maria Skłodowska-Curie umożliwiły głębsze zrozumienie znaczenia adaptowalności i jej wpływu na osobisty i zawodowy rozwój.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla uczestników, co stanowiło piękne zwieńczenie tego owocnego spotkania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział i zapraszamy do dalszego odkrywania i rozwijania umiejętności adaptacyjnych w ramach projektu „Adaptable YOUth”.

 

Ułatwienia dostępu