Moja Przystań

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Moja przystań


współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
oraz ze środków własnych Świetlicy Środowiskowej „Nicolaus” w Chrzanowie.

Czas realizacji projektu: 01 sierpnia – 31 grudnia 2008 roku.
Wartość projektu: 83 019,50 zł.
Cel projektu: aktywizacja rozwoju intelektualnego dzieci z terenu miasta Chrzanowa zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działania Projektu skierowane są do dzieci w wieku do 5 do 13 lat będących podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej „Nicolaus” działającej przy Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie.

W ramach działań Projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Półkolonia letnia

  • Kółka zainteresowań
  • Wychowawczo-edukacyjne działania profilaktyczne
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego
  • Uroczyste zakończenie Projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny!
Zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dokonać w biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w terminie od 04 do 11 sierpnia 2008r. Regulamin uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy oraz wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie dostępne będą w biurze Projektu oraz na Parafii.

Projekt „Moja przystań” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Świetlicy Środowiskowej „Nicolaus” w Chrzanowie.

Ułatwienia dostępu