Nabór biznesplanów dla uczestników I grupy szkoleniowej w ramach projektu „Strefa Efektywnej Transformacji”

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2024 r. rozpoczynamy nabór biznesplanów dla uczestników I grupy szkoleniowej w ramach zakładania działalności gospodarczej, w ramach projektu „Strefa Efektywnej Transformacji”. Nabór będzie trwał w dniach 3 czerwca do 7 czerwca 2024 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście, pocztą tradycyjną i pocztą mailową w godzinach pracy biura projektu.