Obchody 30-lecia TOZCh

Podsumowanie Gali Jubileuszu 30-lecia TOZCh, która odbyła się 10 września br.
Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniu i je swoją obecnością uświetnili. Szczególne podziękowania dla naszych klientów za tak liczne przybycie i wzruszające historie o naszej współpracy, dla Partnerów za wspólne działania i sukcesy, osób z TOZCh za codzienną pracę w pocie czoła.

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie obchodziło swoje 30-lecie. Działacze TOZCH zorganizowali jubileusz w sali odczytowej MOKSiR. Na wydarzeniu pojawili się m. in. pracownicy, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z towarzystwem, a także samorządowcy.

Materiał przygotowany przez Chrzanowska Telewizja Lokalna

Ułatwienia dostępu