Pierwsze posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 27 listopada 2015r. gościliśmy na I posiedzeniu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego nasze Towarzystwo Oświatowe jest członkiem.

Obrady były bardzo owocne, wybraliśmy wraz z pozostałymi członkami Prezydium Komitetu, a teraz jesteśmy w fazie konsultowania Grup Roboczych jakie mają działać w ramach Komitetu.

TOZCh w pracach Komitetu będą reprezentować: Katarzyna Matyka i Krzysztof Braś

Ułatwienia dostępu