Pozytywna decyzja o przyznaniu akredytacji i statusu OWES!