Prezentujemy efekty MOWES i pokazujemy dobre praktyki na seminarium „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”

Ułatwienia dostępu