Projekt na wsparcie działalności gospodarczej

W dniu wczorajszym, wspólnie z 3 partnerami z terenu Małopolski Zachodniej, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dużego projektu na dotacje dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Chcemy aby te dotacje trafiły do nas – do Małopolski Zachodniej.