Przystań II

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie po raz kolejny jest realizatorem projektu dla świetlicy środowiskowej „Nicolaus” w Chrzanowie. Projekt nosi nazwę „Przystań – II” i jest kontynuacją projektów: „Przystań” współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz „Moja Przystań” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czas realizacji projektu: 02 stycznia – 30 czerwca 2010 roku
Wartość projektu: 49 927,00 zł.
Cel projektu: Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów poprzez działania edukacyjne, profilaktyczno-zapobiegawcze oraz popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego.

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 13 lat będących podopiecznymi świetlicy środowiskowej Nicolausdziałającej przy parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie.
Wszystkie dzieci będą miały zapewniony ciepły posiłek.
Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny!
W ramach działań projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań:

  • Zajęcia logopedyczne
  • Konsultacje psychologiczne dla dzieci oraz/lub rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w projekcie
  • Koła zainteresowań
  • Spotkanie z policjantem
  • Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina i teatru, wyjazdy na basen, wycieczka edukacyjno-rekreacyjna
  • Uroczyste zakończenie projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny!Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać w Biurze Projektu
przy ul. Janiny Woynarowskiej 1,w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
w terminie od 02 do 31 stycznia 20010 roku.
Regulamin uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne dokumenty dostępne
będą w Biurze Projektu lub w świetlicy środowiskowej „Nicolaus” w Chrzanowie.

Ułatwienia dostępu