Razem Integrujmy i Edukujmy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Razem integrujmy i edukujmy

Czas realizacji projektu: 02 sierpnia 2008 – 28 luty 2009 roku
Wartość projektu: 49 784,74 zł.

Cel projektu:

 • Pobudzenie środowisk lokalnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • Pracownicy organizacji pozarządowych, ośrodków integracji i opieki społecznej, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz uczelni wyższych działających na terenie powiatu chrzanowskiego
 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich powiatu chrzanowskiego

W ramach projektu zostanie zorganizowany BEZPŁATNY CYKL WYKŁADOWO – WARSZTATOWY składający się z następujących modułów:

 • Źródła finansowania działań na rzecz edukacji i aktywnej integracji” – 5 godz,. dydaktycznych
 • Zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 40 godz. dydaktycznych
 • Zasady realizacji, księgowość i sprawozdawczość projektów” – 15 godz. dydaktycznych
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej – zasady zakładania i funkcjonowania” – 15 godz. dydaktycznych
 • Partnerstwa lokalne na rzecz edukacji i aktywnej integracji” – 15 godz. dydaktycznych
 • Badanie potrzeb szkoleniowych osób dorosłych” – 15 godz. dydaktycznych

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

 • Zajęcia odbywać się będą w trakcie tygodnia (ok. 2 razy w tygodniu), w godzinach popołudniowych, po 2-3 godz. dydaktyczne dziennie
 • Każdy Uczestnik sam wybiera moduły tematyczne, w których chce wziąć udział
 • Każdy Uczestnik uzyskuje świadectwo uczestnictwa w projekcie

Ułatwienia dostępu