Rezultaty projektu „Adaptable YOUth”

Mamy przyjemność zaprezentować Wam wszystkie narzędzia wytworzone w ramach projektu „Adaptable Youth” nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest zwiększenie zrozumienia umiejętności adaptacyjnych, ich znaczenia i wpływu na młodych ludzi. Dzięki „Adaptable YOUth” organizacje partnerskie mają za zadanie stworzenie konkretnych wyników dotyczących szkoleń dla młodzieży oraz przyjaznych materiałów dla pracowników młodzieżowych.

Wszystkie narzędzia powstałe w trakcie realizacji projektu są dostępne za darmo w różnych wersjach językowych pod poniższymi linkami:

Rezultat 1: Podręcznik dobrych praktyk:

Rezultat 2: Filmy edukacyjne

Rezultat 3: zajawki szkoleniowe

Platforma e-learningowa:

Rezultat 4:
Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej:

Program szkoleniowy:

Ułatwienia dostępu