Uwaga Rekrutacja – III edycja

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I naboru dla uczestników projektu „Aktywni Zawodowo 30+”

Rekrutacja trwa od 8 października 2018 r. do 19 października 2018 r.

Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkańców Małopolski, w szczególności:

 • kobiety po 30 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby po 50 roku życia,
 • mężczyzn bezrobotnych pomiędzy 30 a 49 rokiem życia
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
 • osoby bez doświadczenie zawodowego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej, składać mailowo, poczta tradycyjną oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 w biurach projektu:

W Chrzanowie:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  ul. Garncarska 30 (I piętro)
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  ul. Grunwaldzka 5 (I piętro – punkt obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową)

W Oświęcimiu:

 • Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
  ul. St. Leszczyńskiej 7 (IV piętro)

W biurach projektu znajduje się także dokumentacja rekrutacyjna do wypełnienia na miejscu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji pod numerami telefonu:

 • TOZCh w Chrzanowie: 32 648 19 98
 • ARMZ S.A.32 648 19 68
 • SZiH Oświęcim  33 8475 479

lub osobiście w biurach projektu.

Ułatwienia dostępu