Wspólnie dla rozwoju Małopolski

Rozpoczęliśmy misję gospodarczą w Dubaju na targach GITEX Global.

Dzień zaczął się od warsztatów dotyczących tematyki: Rynek Bliskowschodni – bariery wejścia dla Polskich przedsiębiorców, miejscowe uwarunkowania kulturowe w biznesie, przykłady dobrych praktyk biznesowych. Covid i jego wpływ na koniunkturę gospodarczą w tobie potencjalnego kryzysu gospodarczego i jego wpływu na międzynarodowe powiązania biznesowe. Seminarium miało charakter warsztatowy. Wspólnie omawialiśmy etapy założenia firmy w Dubaju. W mniejszych grupach pracowaliśmy również nad przygotowaniem planu spotkań podczas targów oraz opracowaliśmy plan działania dla każdej z firm, tak aby jak najefektywniej wykorzystać pobyt na targach.

Ułatwienia dostępu