ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ – EDYCJA 2023

Już po raz kolejny Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej. Celem certyfikatów jest wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych oraz tych, które z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.

Kandydaci mogą ubiegać się o tytuł Laureata lub Podmiotu Certyfikowanego w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku – podmioty ekonomii społecznej (PES) zarejestrowane w 2022 roku;
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy – kandydaci PES, prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden roku obrotowy,
  4. Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną – kandydaci PES prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy i posiadający zamknięty jeden rok obrotowy. Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu;
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd – kandydaci gminy lub powiaty.

Nagrody w Konkursie:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

  • pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),
  • krajowej i zagranicznej wizyty studyjnej,
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych (dla kategorii I–IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV).

Dowiedz się więcej o konkursie: https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/

Ułatwienia dostępu