II Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniach 07-08 kwietnia 2016r. odbyło się II Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym z ramienia naszego Towarzystwa uczestniczyli: Katarzyna Martyka i Krzysztof Braś. Podczas pierwszego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach podczas których wypracowaliśmy materiał o zasadach funkcjonowania MKRES, a następnie Cezary Mieżejewski przybliżył projekty zmian w Wytycznych ważnych dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

12472775_1073996676007994_5700531830696221129_n

Podczas 2 dnia uczestniczyliśmy w wystąpieniu Przemka Piechockiego nt.:”Uspołeczniania zadań publicznych”, a potem podejmowaliśmy uchwały na temat:

  • wyboru przewodniczących Grup Roboczych Komitetu (Przewodniczącym grupy ds. Infrastruktury Wsparcia ES został nasz przedstawiciel Krzysztof Braś, a grupy ds. Marketingu – Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych naszego OWESowego Partnera),
  • i przyjęcia do grona Członków MKRES Stowarzyszenia Cumulus (naszego drugiego OWESowego Partnera).

Portal Funduszy Europejskich w Małopolsce o Konkursie dla Akredytowanych OWES

Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach w ubieganiu się o dofinansowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ponieważ rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które otrzymają dofinansowanie z Działania 9.3. Wsparcie ekonomi społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski. Oprócz naszego Konsorcjum w Małopolsce uzyskało akredytacje jeszcze jedno konsorcjum, a zatem bądźcie dobrej myśli, że nam się uda!

aaa Czytaj dalej

Jesteśmy ponownie Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Decyzją MRPiPS, Konsorcjum, którego nasze Towarzystwo jest Liderem, a partnerami Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, ponownie otrzymało status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

akses

Ankieta badająca problemy i potrzeby Małopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, jako lider konsorcjum OWES, zwraca się z prośbą do Małopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Poniżej link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1QPlX0_UfexkcGLxQCD347yXSkq7a-PD6nonY1QRj4RA/viewform

Prosimy Państwa o wypełnienie w możliwie krótkim czasie załączonej ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeby małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, ngo, WTZ, CIS, KIS, itd.) i jak najlepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z w/w subregionów.MOWES
Podmioty, które wypełnią ankietę w pierwszej kolejności informowane będą o realizowanym wsparciu.

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na link:

 

Liderzy Aktywności Obywatelskiej

W ubiegłym roku odbyło się wiele projektów, jednym z nich był „Liderzy Aktywności Obywatelskiej”, który odbył się w Bałtowie 19-21 listopada 2015 roku.

Podczas trwania projektu zostały przeprowadzone zajęcia miedzy innymi:

  • Jak powstał Kompleks Bałtowski
  • Ekologiczne życie
  • Czym jest społeczeństwo obywatelskie
  • Kultura jako element życia społecznego

Czytaj dalej