Aktualności

9 października 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie „Status: Aktywny 30+”

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektu „Status: Aktywny 30+” realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi
9 października 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na pracę 30+”

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektu „Czas na pracę 30+”, realizowanego przez Stowarzyszenie Cumulus,
9 października 2020

Czas na pracę 30+

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania  2 290 804,87 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w
9 października 2020

Status Aktywny 30+

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania  1 970 655,96 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób
5 października 2020

Rozeznanie rynku NR 1/10/CNP30+/TOZCH/2020

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/10/CNP30+/TOZCH/2020 dotyczące ustalenia ceny rynkowej zaangażowania Doradcy/-czyni  Zawodowego dokonującego/cej diagnozy aktualnej sytuacji społecznej oraz zawodowej uczestników projektu oraz opracowujący/a Indywidualny Plan Działania (IPD) w projekcie „Czas na
30 września 2020

Sprawozdania finansowe Członków Konsorcjum OWES za 2019 r.

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych