Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Absolwentów MOW-ów

Projekt w ramach PO WER „Aktywizacja społeczna i zawodowa absolwentów MOW-ów”

LIDER: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

PARTNER: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „PARTNERS NETWORK”

Cel Projektu:

 • Projekt ma na celu wsparcia 58 absolwentów (wyłącznie chłopców) Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych woj. Śląskiego, opolskiego oraz małopolskiego poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 16 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Termin realizacji:

Projekt będzie realizowany od:

 • I edycja  01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
 • II edycja  01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.

Grupa docelowa:

 • Grupę docelową projektu stanowi 58 absolwentów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych woj. Śląskiego, Opolskiego oraz Małopolskiego, do 29 roku życia

Kryteria udziału w projekcie:

 1. Osoba jest absolwentem – mężczyzną (do 12 miesięcy po zakończeniu nauki) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) województwa śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego.
 2. nie pracuje, jest bierna zawodowo,
 3. nie kształci się (kształcenie formalne),
 4. nie szkoli się (kształcenie formalne).

Działania w projekcie:

 • Rekrutacja uczestników projektu (absolwentów MOW-u)
 • Indywidualizacja ścieżki zawodowej absolwentów MOW (opracowanie Indywidualnych Programów Działania i Usamodzielnienia przez psychologa i doradcę zawodowego –po 4 godz. /1uczestnika)
 • Centrum Ofert Pracy i Rozwoju Osobistego (po 3 warsztaty rozwoju osobistego / 1 uczestnika, dyżur doradcy zawodowego, indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne(5godz. / 1 uczestnika,  coaching dla uczestników (5 godz. sesji / 1 uczestnika)
 • Kursy zawodowe i doskonalące (dla wszystkich kurs ogólnobudowlany – nauka teoretyczna i praktyczna zawodu oraz kursy dodatkowe).
 • Staże zawodowe (stypendium stażowe przez okres 3 m-cy)

Finansowanie:

 • Wartość dofinansowania: 905 597,50 zł
 • Całkowita wartość projektu: 957 887,50 zł

Do pobrania:

Kontakt:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
  Tel. 575-606-511
  Paulina Ryba e-mail: rybapaulina85[at]gmail.com (*)
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network”
  Radzikowskiego 39, 31-315 Kraków
  Aleksandra Rabiej e-mail: ola282@wp.pl