Ankieta badająca problemy i potrzeby Małopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, jako lider konsorcjum OWES, zwraca się z prośbą do Małopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Poniżej link do ankiety:

Prosimy Państwa o wypełnienie w możliwie krótkim czasie załączonej ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeby małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, ngo, WTZ, CIS, KIS, itd.) i jak najlepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z w/w subregionów.

Podmioty, które wypełnią ankietę w pierwszej kolejności informowane będą o realizowanym wsparciu.

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na link: