Bawiland – My bawimy – Ty pracujesz!

Projekt: Bawiland – My bawimy – Ty pracujesz!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług.

LIDER: Firma Handlowo – Usługowa S.C. Barbara Pałęga, Justyna Czerwińska

PARTNER: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia dla osób zamieszkujących/uczacych się/pracujących w powiecie myszkowskim lub zawierciańskim poprzez utworzenie 40 miejsc opieki nad dzieckiem (do lat 3) w Żłobku „Bawiland” (jedynym na ten moment w gminie Myszków).

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2016 – 31.12.2017

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY?

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)/uczące się/pracujące
w powiecie myszkowskim lub zawierciańskim które:

  • podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3,
  • zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
  • osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

Niepubliczny Żłobek „Bawiland” ul. Słowackiego 17B, 42-300 Myszków

REKRUTACJA odbywa się na terenie powiatów myszkowskiego oraz zawierciańskiego, z możliwością składania ich
w formie elektronicznej, a następnie dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną ich oryginałów.

STRONA INTERNETOWA: http://www.klubbawiland.pl/

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Firma Handlowo – Usługowa S.C. Barbara Pałęga, Justyna Czerwińska

Żłobek przedszkole sala zabaw dla dzieci

Tel.: 508 962 658

e-mail: bawiland@wp.pl