Dodatkowa rekrutacja do projektu „Praca i Sukces” – tylko osoby długotrwale bezrobotne!