Dodatkowa rekrutacja do projektu „Praca i Sukces” – tylko osoby długotrwale bezrobotne!

Od dnia 29 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r., ogłaszamy dodatkową rekrutację do projektu „Praca i Sukces”, tylko dla osób długotrwale bezrobotnych!