Doradztwo i coaching

Doradztwo

Doradztwo jest procesem dzielenia się wiedzą na konkretne tematy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Porady udzielane są w formie gotowych pomysłów/rozwiązań. Nasi współpracownicy mogą świadczyć doradztwo z bardzo wielu dziedzin. Posiadamy współpracowników z dziedziny:

 • marketingu
 • prawa (pracy, cywilnego i innych)
 • finansów i księgowości
 • pozyskiwania środków zewnętrznych i wyszukiwania źródeł finansowania
 • zarządzania strategicznego
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • zakładania i prowadzenia działałności gospodarczej, w tym także w formie przedsiębiorstw społecznych
 • instrumentów rynku pracy

Coaching

Coaching jest procesem wspierającym jednostki lub organizacje w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują najlepsze dla siebie decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Siłą coachingu jest to, że osoba biorąca w nim udział sama dochodzi do rozwiązania problemu i sama jest projektantem rozwiązań, dzięki czemu ma silniejsze poczucie sprawstwa.

Do kogo kierujemy coaching:

 • osób indywidualnych planujących karierę
 • osób poszukujących swojej ścieżki życiowej – nie tylko zawodowej
 • pracowników planujących rozwój zawodowy
 • osób chcących znaleźć pracę
 • osób poszukujących pracy
 • pracowników MSP
 • pracowników korporacji

Pamiętaj Coaching jest da każdego. Gdy uznajesz, że nie jesteś gotowy na pracę z coachem jesteś w błędzie, bo to Ty jesteś kreatorem swoich zmian. Coach jest zaledwie narzędziem w Twoim ręku.