Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego Liderem jest TOZCh ponownie uzyskał Akredytację MRPiPS