Dotacje z PUP wstrzymane! Skorzystaj z szansy i weź dotację na własną firmę w projekcie Czas Na Biznes w Małopolsce Zachodniej!

(2017-07-06)
W związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 04 lipca 2017r. informującym o uchyleniu z dniem 1 lipca 2017r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 1041) w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw  w związku z realizacją programu „Za życiem” wstrzymuje się:
  •  przyjmowanie wniosków,
  •  rozpatrywanie złożonych już wniosków,
  •  oraz zawieranie umów :
    • o środki na podjęcie działalności gospodarczej,
    • o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Źródło: