Eurourzędnik

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Eurourzednik

Czas realizacji projektu: 01 stycznia 2009 – 30 czerwca 2010
Wartość projektu: 781.052,18 zł.

Cel projektu:

 • Poprawa jakości świadczonych usług publicznych poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Beneficjenci ostateczni:

 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: chrzanowskiego i krakowskiego (woj. małopolskie) oraz powiatu pszczyńskiego (woj. śląskie)

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące formy kształcenia:

 • Szkolenia ogólne:
  • Autoprezentacja, metody skutecznej komunikacji
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie grupą
  • Jak radzić sobie z mobbingiem, molestowaniem i homofobią
  • Teczka Urzędnika
  • Techniki walki ze stresem, wypalenie zawodowe, techniki relaksacji
  • Techniki pracy, automotywacja
 • Szkolenia specjalistyczne:
  • Kodeks Postępowania Administracyjengo
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo wspólnotowe
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  • Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno – społeczne
  • Public Relations urzędu
  • Elektroniczny obieg dokumentów. Podpis elektroniczny
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Ordynacja podatkowa – nowelizacja i wynikające z niej zmiany
  • Ustawa o pracownikach samorządowych – nowelizacja i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządowych
 • Kursy j. angielskiego:
  • zakończone certyfikatem City & Guilds
 • Kursy komputerowe:
  • wraz z egzaminem na Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Udział w Projekcie jest bezpłatny!
Zgłoszeń do udziału w Projekcie należy dokonywać osobiście w Biurze Projektu w siedzibie TOZCh w Chrzanowie,
ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

Projekt „Eurourzędnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.