I Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego

Zapraszamy na I Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego, który odbędzie się 20 kwietnia 2013r., o godz. 10:00 w budynku Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie w sali 32.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli.

Przewidujemy:

  • omówienie lokalnych potrzeb i problemów organizacji pozarządowych
  • prezentację lokalnych zasobów organizacyjnych, którymi dysponują organizacje
  • zapoznanie i integrację lokalnych organizacji

W razie pytań prosimy o kontakt:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
tel. 32-411-90-37
www.tozch.edu.pl
e-mail: tozch@tozch.edu.pl