Ii Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego I Małopolski Zachodniej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Netwrok”
zapraszają na
II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej
który odbędzie się 14 września 2013r., o godz. 09:30
w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie w sali 32.

Zapraszamywszystkie organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli z terenu powiatów:olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

 

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie:

  • Omówienia współpracy w kontekście kolejnej perspektywy programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • Omówienie propozycji wspólnych projektów w ramach naboru do Funduszy EOG (tzw. Norweskich),
  • Inne sprawy zgłoszone na spotkaniu.

Załączamy Podręcznik dla grantobiorców funduszu EOG, zachęcamy do zapoznania się z tym podręcznikiem.

Prosimy o informację o przybyciu na spotkanie do dnia 10.09.2013r. do godz. 15:00, na adres mailowy www.tozch.edu.pl

Prosimy również o poinformowanie pozostałych członków organizacji i organizacji współpracujących, ponieważ nie dysponujemy kontaktami do wszystkich organizacji z w/w wymienionego obszaru.

Informacje szczegółowe:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
tel. 512-208-021
www.tozch.edu.pl
e-mail:tozch@tozch.edu.pl