Kluczowe Kompetencje to Podstawa!

Projekt prowadzony w Partnerstwie przez
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
oraz
Gminę Babice i Gminę Trzebinia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Czas realizacji: 01 sierpnia 2013 r.- 30 czerwca 2015 r.

Kwota dofinansowania: 1 734 041,50 zł

Grupa docelowa projektu: uczniowie i uczennice klas 4-6 ze Szkół Podstawowych w Babicach, Zagórzu, Jankowicach, Mętkowie, Rozkochowie, Młoszowej, Dulowej, Myślachowicach, Bolęcinie, Psarach i Lgocie

Cel projektu: Podniesienie jakości edukacji w 11 Szkołach Podstawowych w terenu Gminy Babice i Gminy Trzebinia, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych w tych szkołach.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!