Kurs florystyczny – podstawowy

Ogłaszamy nabór na kurs florystyczny podstawowy
Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych, w tym:
– 10 godzin zajęć teoretycznych
– 50 godzin zajęć praktycznych

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe informacje:
Zapisy do 7 kwietnia 2015 r. w pokoju nr 10 lub 11, od 8:00 do 16:00 lub telefonicznie pod numerem: 32/623-32-18.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 13 kwietnia 2015 roku.