Liderzy Aktywności Obywatelskiej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie było Liderem projektu „Liderzy Aktywności Obywatelskiej” współfinansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu było: Wzmocnienie kompetencji liderskich przedstawicieli grup młodzieżowych z terenu Małopolski w terminie do 20.11.2015r.

W ramach zrealizowano następujące działania:

  1. Rekrutacja uczestników – młodzieżowych liderów w gimnazjach lub liceach na terenie Małopolski – za organizację rekrutacji odpowiadała każda organizacja partnerska, razem zrekrutowano 30 młodzieżowych liderów, m.in. ze szkół w: Chrzanowie, Babicach, Krakowie, Myślenicach, Biłgoraju, Wieliczce, Michałowicach.
  1. Spotkanie z uczestnikami celem przedstawienia działalności każdej z organizacji partnerskich – każda organizacja partnerska zorganizowała spotkanie podczas którego przedstawiła założenia projektu i działalność swojej organizacji.
  2. Wyjazdowe spotkanie liderów młodzieżowych w Bałtowie
    W ramach zadania zorganizowano spotkanie wyjazdowe 30 młodych liderów – przedstawicieli uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – w trakcie którego wypracowano model idealnej gminy.
    W trakcie spotkania wyjazdowego, które odbyło się w terminie 12–14.11.2015 zorganizowano wizytę studyjną we wzorcowej gminie Bałtów, w ramach której odbyło się:

– spotkanie z lokalnym liderem Panem Jarosławem Kubą, który opowiedział o rozwoju społeczno-gospodarczym w Gminie Bałtów,
– spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i klubu JuniorBałt, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie funkcjonowania Rady Młodzieżowej oraz zaangażowania młodzieży w działalność na rzecz społeczności lokalnej,
– poznanie Gminy Bałtów i jej zasobów.
Podczas wizyty przeprowadzono warsztaty,  które ukazały uczestnikom możliwe działania obywatelskie w 4 różnych płaszczyznach: zdrowie, ekologia, kultura i społeczeństwo obywatelskie.
Efektem warsztatów było przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych badających potrzeby mieszkańców gminy Bałtów w w/w obszarach. Badania miały na celu wskazanie obszarów, które należy jeszcze rozwijać w Gminie. Wyniki ankiet młodzież zaprezentowała podczas sesji plenarnej.
W ostatnim dniu przeprowadzono warsztat, który miał na celu wypracowanie modelu „Mojej Idealnej Gminy”. Efekty pracy warsztatowej zaprezentowano na wspólnej sesji plenarnej.

  1. W ramach zadania 4tego przeprowadzono 10 Dni Aktywnego Obywatela w szkołach, podczas, których prezentowano:

-wypracowany model mojej idealnej gminy,
-relację z wyjazdu studyjnego
-prowadzono gry, quizy i konkursy obywatelskie.

Razem w Dniach Aktywnego Obywatela wzięło udział 422 uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych