Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej

Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej

Termin realizacji projektu: 04.01.2010 do 30.12.2011r.

Wartość projektu: 4 612 309,00 zł

Działania przewidziane w projekcie:

 • Szkolenie – Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej dla osób fizycznych zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.
 • Szkolenie – Menedżer ekonomii społecznej dla członków lub pracowników podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, itp., nieprowadzących działalności gospodarczej)
 • Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia itp. nieprowadzące działalności gospodarczej), założonych po 01.01.2009 r., mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego i wszystkich z terenów wiejskich z województwa małopolskiego.
 • Doradztwo indywidualne dla osób fizycznych zamieszkałych i/lub uczących się na terenie województwa małopolskiego z zakresu: aspektów prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania funduszy UE przez podmioty ekonomii społecznej oraz promocji podmiotów ekonomii społecznej

Zasięg terytorialny: województwo małopolskie podzielone na następujące subregiony:

I SUBREGION obejmuje powiaty:

 • krakowski,
 • wielicki
 • olkuski
 • miechowski
 • proszowicki
 • chrzanowski
 • oświęcimski
 • wadowicki
  oraz miasta:
 • Oświęcim
 • Wadowice
 • Kraków

II SUBREGION obejmuje powiaty:

 • suski
 • myślenicki
 • tatrzański
 • nowotarski
  oraz miasto:
 • Zakopane

III SUBREGION obejmuje powiaty:

 • nowosądecki
 • limanowski
 • gorlicki
  oraz miasto:
 • Nowy Sącz

IV SUBREGION obejmuje powiaty:

 • tarnowski
 • dąbrowski
 • bocheński
 • brzeski
  oraz miasto:
 • Tarnów

Beneficjenci Ostateczni:

 • Gr. A: os. fizyczne zamieszkujące i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, zamierzające uzyskać wiedzę na temat prowadzenia i/lub zakładania działalności w sektorze ekonomii społecznej.
 • Gr. B: podmioty ekonomii społecznej z terenu woj. małopolskiego
 • Gr. C: podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z terenu woj. małopolskiego
 • Gr. D: podmioty ekonomii społecznej utworzone po 01.01.2009 r. oraz mające siedzibę na terenie wiejskim woj. małopolskiego (BO usług).

Gr. B i D to podmioty ekonomii społecznej nie prowadzące działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, itp.)