Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion SĄDECKI”

OBSZAR DZIAŁANIA:  powiaty  gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz
Termin realizacji: 1 sierpnia 2016 – 31 lipca 2019
LIDER Towarzystwo  Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej
PARTNERZY Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus – subregion  sądecki
Fundacja Hetmana Tarnowskiego – subregion tarnowski
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych -animacja
Cel projektu Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze Ekonomii Społecznej i wzmocnienie potencjału 130 podmiotów ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora.
Działania: Wsparcie  rozwoju ekonomii społecznej, obejmującej usługi  animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji itp. Animacja lokalna dla społeczności, samorządów, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji).
PRAKTYCZNA AKADEMIA LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH –  2 cykle szkoleń, praktyki zakończone certyfikatem, działania wolontariackie.
Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych lub  ekonomizacją  organizacji społecznych: szkolenia, wizyty stażowe studyjne, warsztaty, doradztwo grupowe i  indywidualne, dotacje i wsparcie pomostowe, granty.
Inkubator Ekonomii Społecznej Opracowanie indywidualnego programu szkoleniowo doradczego – podstawa do doboru systemu wsparcia. Podnoszenie kompetencji cyfrowych, interpersonalnych, biznesowych, finansowych, prawnych, zawodowych.

Kontakt:

tel. 32 – 645 – 19 – 98

tozch@tozch.edu.pl

www.mowes.tozch.edu.pl