Młodzi Aktywni Mieszkańcy Małopolski

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie realizuje projekt „Młodzi aktywni mieszkańcy Małopolski”.

Inicjatywa jest finansowana z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Jej zadaniem jest podniesienie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodych ludzi mieszkających w Małopolsce.

– W ramach projektu przewidujemy organizację spotkań ze specjalistami, czyli osobami dysponującymi szeroką wiedzą i działającymi w różnych obszarach społeczeństwa. Będą to liderzy organizacji pozarządowych, prawnicy, politycy – informuje Beata Stępień, Koordynatorka Projektu. Organizatorzy chcą też wspierać funkcjonowanie środowisk lokalnych i współpracę między różnymi organizacjami. Kto może uczestniczyć w projekcie?

– Grupę docelową projektu stanowią młodzi ludzie mający  od 18 do 30 lat – wyjaśnia Pani Stępień. Mogą to być uczniowie, studenci i absolwenci. Działania Towarzystwa i Uczelni kierowane są zarówno do osób biorących czynny udział w życiu społecznym, m.in. członków i działaczy organizacji pozarządowych, ale także młodzieży zainteresowanej pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu prawa wyborczego, obywatelskiego czy konsumenckiego.

Projekt potrwa od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2013. Jego wartość to 659 tys. zł, przy udziale własnym Towarzystwa i Uczelni sięgającym 65,9 tys. zł.