Model Środowiskowego Wsparcia Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Przedstawiamy Państwu publikację: „Nawigator Wsparcia Środowiskowego. Model Środowiskowego Wsparcia Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata, chcąc jak najlepiej dopasowywać wsparcie środowiskowe kierowane do osób dorosłych, z którymi na co dzień pracujemy, podjęliśmy się trudu opracowania modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, który czytają Państwo w formie publikacji.

Niniejszy model stanowi próbę poszukiwania rozwiązań na styku innowacyjności i dobrze znanych,
i stosowanych rozwiązań, które jednakże wymagają refleksji na temat ich przemodelowania, ponieważ wymusza to zmieniająca się rzeczywistość społeczna.

Idea poszukiwania rozwiązań w zakresie poprawy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie zrodziła się kilka lat temu, podczas wspólnych spotkań przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy i Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Wspólnie rozpoczęto diagnozowanie sytuacji
i poszukiwanie możliwości, w zakresie sfinansowania kompleksowego opracowania założeń usprawnienia systemu oparcia tych osób. W 2016 roku pojawiła się takowa możliwość w ramach konkursu z Osi IV. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa”. Po ukazaniu się założeń dla konkursu,  powołano partnerstwo,
do którego zaproszono jeszcze kilku partnerów społecznych i samorządowych. Celem nadania większej rangi naszym staraniom oraz kompleksowości działań w modelu, podjęto współpracę z Fundacją ViribusUnitis „Połączonymi Siłami” z Babic oraz Stowarzyszeniem CISIR w Chrzanowie. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, które jest głównym realizatorem usług pomocowych na terenie Gminy Chrzanów. Następnie przystąpiono do określania założeń, jakie należy wdrażać w celu lepszego dopasowania systemu wsparcia do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uzyskane dofinansowanie, na przygotowanie modelu, zintensyfikowało starania partnerów, by przystąpić do szeroko zakrojonych konsultacji społecznych modelu i jego założeń. W trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, wskazanych zostało wiele kwestii problemowych związanych z kompleksowym wsparciem na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas wielokrotnych spotkań poruszaliśmy i dzieliliśmy się  uwagami związanymi w propagowaniem działań aktywizacji społeczno-zawodowej osób zależnych, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich wpływem na ich funkcjonowanie społeczne.

Etap opracowania modelu, nie był etapem łatwym do przeprowadzenia, ponieważ pojawiało się wiele wątpliwości co do konkretnych metod, w oparciu o jakie należy tworzyć założenia do modelu. Ostatecznie jednakże praca okazała się konstruktywna, a owocność współpracy pomiędzy partnerami przerosła oczekiwania wszystkich.

I tak, Drogi Czytelniku, powstał rekomendowany przez nas, a przedstawiony Tobie do użytku „Nawigator Wsparcia Środowiskowego. Model Środowiskowego Wsparcia Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, który ma Ci posłużyć jako drogowskaz, jaką drogą można podążać, aby ciągle poprawiać jakość usług socjalnych i lepiej dopasować ofertę oraz efektywność wsparcia społecznego – kierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Żywimy nadzieję, że wskazane rozwiązani przyczynią się do upowszechnienia dobrych praktyk i rozwiązań, a także podejmowania wielu inicjatyw i przedsięwzięć zwiększających zakres i trafność oferty wspierającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.