Portal Funduszy Europejskich w Małopolsce o Konkursie dla Akredytowanych OWES

Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach w ubieganiu się o dofinansowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ponieważ rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które otrzymają dofinansowanie z Działania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski. Oprócz naszego Konsorcjum w Małopolsce uzyskało akredytacje jeszcze jedno konsorcjum, a zatem bądźcie dobrej myśli, że nam się uda!

 

Wiele możliwości w jednym konkursie

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymają środki, które przeznaczą na usługi na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie będzie miało na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Ważne jest, aby przekazać lokalnym liderom wiedzę potrzebną do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego poprzez np. szkolenia, warsztaty, doradztwo (chociażby prawne). Wsparcie uzyskają także osoby chcące nabyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Środki finansowe będą również przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach, jak i na wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.

Informacje o naborze

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.