Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Gościmy na posiedzeniu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Trwa dyskusja na temat ustawy o ekonomii społecznej, która weszła w życie 30 października.

Czeka nas wszystkich wiele wyzwań i możliwości.

#ekonomiaspołeczna #małopolska #mowes